Zwemmen

Waves to Rio

Jonas Coreelman

Chase your dreams

660 / 3000 €

TrackAfgelopen

18  trackers

Doe een donatie

10€  en meer

Persoonlijke bedanking op sociale media

25€  en meer

Postkaart uit Rio (bij selectie) + Persoonlijke bedanking op sociale media

50€  en meer

Gesigneerde foto samen + Persoonlijke bedanking op sociale media + Postkaart uit Rio (bij selectie)

75€  en meer

Gratis tickets voor finales van de Belgische Kampioenschappen + Postkaart uit Rio (bij selectie) + Gesigneerde foto samen + Persoonlijke bedanking op sociale media

100€  en meer

Meet & greet op belgische kampioenschappen + Gratis tickets voor finales van de Belgische Kampioenschappen + Postkaart uit Rio (bij selectie) + Gesigneerde foto samen + Persoonlijke bedanking op sociale media

250€  en meer

Training bijwonen (met techniektips) + Meet & greet op Belgische Kampioenschappen + Gratis tickets voor finales van de Belgische Kampioenschappen + Postkaart uit Rio (bij selectie) + Gesigneerde foto samen + Persoonlijke bedanking op sociale media

500€  en meer

Workshop techniektraining aan jouw zwemclub (2u) + Meet & greet op Belgische Kampioenschappen + Gratis tickets voor finales van de Belgische Kampioenschappen + Postkaart uit Rio (bij selectie) + Gesigneerde foto's + Persoonlijke bedanking op sociale media

1000€  en meer

Naam op kledij bij Internationale & Nationale wedstrijden + Meet & greet op Belgische Kampioenschappen + Gratis tickets voor finales van de Belgische Kampioenschappen + Postkaart uit Rio (bij selectie) + Gesigneerde foto's + Persoonlijke bedanking

Doe een donatie

10€  en meer

Persoonlijke bedanking op sociale media

Enkel beschikbaar in België

25€  en meer

Postkaart uit Rio (bij selectie) + Persoonlijke bedanking op sociale media

Enkel beschikbaar in België

50€  en meer

Gesigneerde foto samen + Persoonlijke bedanking op sociale media + Postkaart uit Rio (bij selectie)

Enkel beschikbaar in België

75€  en meer

Gratis tickets voor finales van de Belgische Kampioenschappen + Postkaart uit Rio (bij selectie) + Gesigneerde foto samen + Persoonlijke bedanking op sociale media

Enkel beschikbaar in België

100€  en meer

Meet & greet op belgische kampioenschappen + Gratis tickets voor finales van de Belgische Kampioenschappen + Postkaart uit Rio (bij selectie) + Gesigneerde foto samen + Persoonlijke bedanking op sociale media

Enkel beschikbaar in België

250€  en meer

Training bijwonen (met techniektips) + Meet & greet op Belgische Kampioenschappen + Gratis tickets voor finales van de Belgische Kampioenschappen + Postkaart uit Rio (bij selectie) + Gesigneerde foto samen + Persoonlijke bedanking op sociale media

Enkel beschikbaar in België

500€  en meer

Workshop techniektraining aan jouw zwemclub (2u) + Meet & greet op Belgische Kampioenschappen + Gratis tickets voor finales van de Belgische Kampioenschappen + Postkaart uit Rio (bij selectie) + Gesigneerde foto's + Persoonlijke bedanking op sociale media

Enkel beschikbaar in België

1000€  en meer

Naam op kledij bij Internationale & Nationale wedstrijden + Meet & greet op Belgische Kampioenschappen + Gratis tickets voor finales van de Belgische Kampioenschappen + Postkaart uit Rio (bij selectie) + Gesigneerde foto's + Persoonlijke bedanking

Enkel beschikbaar in België

Chase your dreams

(Version FR suit ci-dessous)

Mijn naam is Jonas Coreelman, Belgisch recordhouder op de 200m schoolslag, zowel op korte als lange baan. Op 8-jarige leeftijd kreeg ik de zwemmicrobe al te pakken. Gauw werd dan ook duidelijk dat zwemmen meer was voor mij dan gewoon een hobby. Deelnemen aan internationale wedstrijden en net zoals Frederik Deburghraeve, tevens mijn grote idool, Belgische records zwemmen, werd mijn doel.

Enkele jaren en duizenden zwemkilometers later mocht ik voor het eerst deelnemen aan een Europese wedstrijd. Het was op deze Europese Junior kampioenschappen, die plaatsvonden in Praag, waarop voor mij het besef kwam dat ik zeker nog niet aan het einde van mijn mogelijkheden zat. Ik voelde dat ik internationaal iets kon betekenen in de zwemwereld en begon te dromen van meer. In 2011 werd mijn harde en intensieve werk dan ook voor een eerste maal beloond: ik zwom mijn limiet voor mijn eerste Europese Senior-kampioenschappen en voor het eerst zwom ik de resultaten die de basis waren van mijn dromen die daarop zouden volgen. Dit gebeurde op het EK korte baan in Polen, Szescezin. Hier werd ik 9de op de 200m schoolslag. Sinds deze dag is er één grote droom permanent aanwezig: het bereiken van de Olympische Spelen, het ultieme doel van elke sporter die dag in dag uit met zijn sport bezig is.

Deze droom verwezenlijken lukt natuurlijk niet zomaar. Om te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio is er een limiettijd vooropgesteld. Op de 200 meter schooslag bedraagt deze 2:11,68. Mijn persoonlijk record op deze afstand, die ik op 22 Maart 2016 zwom, is momenteel nog maar 0,96 sec trager dan deze vooropgestelde limiet. Om deze doelstelling te kunnen bereiken bevind ik me 10 keer per week in het water, om telkens een training van 2 uur af te werken. Naast deze zwemtrainingen, waar ik gemiddeld 50 à 60km per week zwem (tussen de 2.000 en 2.400 lengtes per week), ben ik ook 7 keer per week terug te vinden in de krachtzaal. Hier spits ik me toe op stabiliteits-, sprong- en pure krachtoefeningen. Allen helpen ze om mijn droom te verwezenlijken, en allen zijn ook nodig om progressie te blijven maken. Bijkomend ga ik wekelijks ook langs bij een kinesist om blessures te voorkomen.

Een doorsnee dag bestaat voor mij dus uit een zwemtraining van 2 uur in de vroege ochtend, een krachttraining van 1.30 uur over de middag en nogmaals een zwemtraining van 2 uur in de avond. Daartussen moet ik voornamelijk uitrusten en genoeg zien te eten, zodat mijn lichaam optimaal kan recupereren van de gedane inspanningen. Veel tijd om andere zaken te doen heb ik niet, ook niet in het weekend. Maar voor mij is dit het allemaal waard, want ik heb er alles voor over om mijn levensdoel te bereiken: België vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Rio.

Jullie kunnen dan ook allemaal deel uitmaken van die droom. Want om een optimale voorbereiding naar de Spelen te kunnen bewerkstelligen, is er ook financiering nodig.

Via deze crowdfunding pagina wens ik een bedrag in te zamelen die me kan helpen bij volgende zaken:
• Psycholoog/Mental Coach: 160€
• Dokter (bloedonderzoek) en Kinesist (blessurepreventie): 1.250€
• Voedingssupplementen (recuperatie, krachtgewin): 500€
• Verplaatsingen (van en naar zwembad/wedstrijden) en overnachtingen: 900€
• Overige: 200€

Elke vorm van steun, ongeacht het bedrag, betekent enorm veel voor mij.

Alvast bedankt
Jonas
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Je m'appelle Jonas Coreelman, détenteur du record de Belgique du 200 m Brasse aussi bien en petit qu'en grand bassin. C'est à 8 ans que le virus de la natation m'a contaminé. Très rapidement il s'est avéré que pour moi, nager était plus que simplement un hobby. Participer à des compétitions internationales comme Frédéric Deburghraeve, mon idole, et y décrocher des records est devenu mon objectif.

Quelques années plus tard et des milliers de kilomètres nagés à l'entraînement, j'ai eu l'occasion de participer une première fois à une compétition européenne. Il s'agissait du Championnat d'Europe Juniors qui se déroulait à Prague. C'est là que j'ai pris conscience que je n'étais pas encore à la limite de mes possibilités. J'ai eu le sentiment que je pouvais signifier plus dans le monde de la natation au niveau international et j'ai commencé à davantage rêver. En 2011, mon dur et intensif travail a été récompensé pour la première fois : j'ai atteint mes limites pour mon premier Championnat d'Europe Juniors et, pour la première fois, j'ai nagé dans les temps qui constituaient la base de mes rêves. Cela se passait au Championnat d'Europe en petit bassin en Pologne à Szescezin. J'y ai terminé 9ème sur 200 m Brasse.
Depuis ce jour, un rêve est en permanence présent dans mon esprit : participer aux Jeux Olympiques, l'objectif ultime de tout sportif qui, jour après jour, s'entraîne.

Réaliser ce rêve ne se fait naturellement pas aussi facilement. Pour participer aux JO de Rio, une limite de temps a été établie. Sur 200 m Brasse, elle est de 2.11,68. Mon record personnel sur cette distance, nagé le 22 mars 2016, est actuellement encore de 96 centièmes de seconde trop lent par rapport au minima fixé.
Pour atteindre cet objectif, je me retrouve 10 fois par semaine dans l'eau pour des sessions d'entraînement de chaque fois 2 heures. A côté de ces séances d'entraînement pendant lesquelles je nage en moyenne de 50 à 60 km par semaine (de 2000 à 2400 longueurs par semaine), je fréquente également une salle de musculation 7 fois par semaine. Ici j'exerce davantage la stabilité, les sauts et les purs exercices de force. Tout cela pour réaliser mon rêve et tout cela pour m'aider à continuer de progresser. En plus, je vais chaque semaine chez le kinésithérapeute pour prévenir les blessures.

Une journée type pour moi se décompose en une session d'entraînement de natation de 2 heures tôt le matin, une session de musculation de 1h30 en milieu de journée et encore une session d'entraînement de natation le soir. Entretemps, je dois encore principalement me reposer et m'alimenter afin que mon corps puisse récupérer de façon optimale des efforts consentis. Je n'ai pas beaucoup de temps pour d'autres activités, pas même le week-end. Mais pour moi cela a relativement peu d'importance puisque je veux tout faire pour atteindre mon objectif de vie : représenter la Belgique aux JO de Rio.

Vous pouvez vous aussi faire partie de ce rêve parce qu'une préparation optimale aux JO exige un financement indispensable.

Par cette intervention de crowdfunding, je souhaite réunir un budget qui m'aidera dans les postes suivants :
• Psychologue/coach mental : 160 €
• Docteur (analyse de sang) et kiné (prévention des blessures) : 1.250 €
• Compléments alimentaires (récupération et apport musculaire) : 500 €
• Déplacements (A/R vers la piscine et les compétitions) et logements : 900 €
• Divers : 200 €


Toute forme de soutien, indépendamment du montant, signifie énormément pour moi.

Déjà merci.
Jonas

Jonas Coreelman

Over de riser

1991/07/19 jaar oud

Vichte, België

Sociale netwerken

Curriculum Vitae
2009 EJK Praag 24ste plaats 200schoolslag
2011 EK Polen 9de plaats 200 schoolslag
2012 EK Chartres 12de plaats 200 schoolslag
2012 EK Debrecen 18de plaats 200 schoolslag
2013 EK Herning 24ste plaats 200 schoolslag
2015 EK Netanya 16de plaats 200 schoolslag

19.05.2016

Petra Truant

Super Tracker
14.05.2016

Didier Droogné

Nice Tracker
12.05.2016

Anoniem

Nice Tracker
12.05.2016

Benedicte De Buck

Nice Tracker
09.05.2016

Huguette Van hoo

Nice Tracker
06.05.2016

Els Demesure

Nice Tracker
06.05.2016

Veerle Matheussen

Nice Tracker
05.05.2016

Dominique Coreelman

Super Tracker
05.05.2016

Anoniem

Nice Tracker
05.05.2016

Anoniem

Nice Tracker
02.05.2016

Arno Cecat

Super Tracker
28.04.2016

Jacqueline Van de Perre

Nice Tracker
27.04.2016

Axelle Seurynck

Nice Tracker
27.04.2016

F Vdbt

Nice Tracker
22.04.2016

Bea Van Oosthuyse

Nice Tracker
11.04.2016

Laure-Line Monnoyer

Nice Tracker
10.04.2016

yannick seurynck

Nice Tracker
06.04.2016

Jago Swiers

Nice Tracker