FAQ

1Deel 1 : Algemene Basis


1.1Algemene werking van RisingTrack


1.1.1Wat is RisingTrack? +

RisingTrack is een crowdfunding platform met het oog op het inzamelen van giften, die specifiek gericht zijn op het financieren van sportieve projecten.

Ieder projecthouder (fysiek of rechtspersoon) is welkom om een campagne op te starten op RisingTrack.

Via dit platform en via het gebruik van sociale media kunnen atleten of sporters in contact komen met de buitenwereld en hun fans. Fans of supporters kunnen omgekeerd hun favoriete atleet, sporter of ploeg volgen, aanmoedigen en financieel ondersteunen.


1.1.2Geeft een donatie recht op een belastingvermindering? +

Neen. In het algemeen geeft een gift geen recht op een belastingvermindering.


1.1.3Hoeveel kost het om een campagne te creëren op RisingTrack?+

RisingTrack neemt een commissie van 10% (exclusief BTW) op het opgehaald bedrag als dit tenminste 75% is van het financieel doel.

RisingTrack neemt een commissie van 14% (exclusief BTW) op het opgehaald bedrag als dit minder dan 75% is van het financieel doel.

De financiële bemiddelaar die de transactie beheert, MangoPay, gespecialiseerd in crowdfunding, neemt een commissie gaande van 1,8% plus een vaste commissie van 0,18€ per bijdrage tot 2,5% plus 0,25€ vaste commissie afhankelijk van de betalingsmethode gebruikt door de bijdrager/supporter.

De projecthouder krijgt het geld overgedragen dat hij heeft kunnen inzamelen, ongeacht welk % dat is van het financieel doel.


1.1.4Hoe kan men RisingTrack sponsoren?+

Voor een eventuele sponsoring, kan men contact opnemen met RisingTrack via hello@risingtrack.com


1.2Woordenschat RisingTrack


1.2.1Wat is een « RISER »? +

Een « RISER » verwijst naar een projecthouder die een campagne doet op RisingTrack om zijn project te financieren.


1.2.2Wat is een «  TRACK »? +

Een « TRACK » is de naam die wordt gebruikt voor een campagne die moet gefinancierd worden.


1.2.3Wat is een «  TRACKER »?+

Een « TRACKER » verwijst naar eenieder die één of meerdere projecten steunt door geld te geven aan één of meerdere Risers.


1.3Verantwoordelijkheden


1.2.1Wie is verantwoordelijk voor het project? +

RisingTrack helpt de projecthouder of Riser bij het opstarten van zijn campagne. Echter, de projecthouder blijft volledig verantwoordelijk voor zijn campagne eens die aanvaard wordt door RisingTrack.

De projecthouder is eveneens verantwoordelijk voor het verzenden van de beloningen die hij of zij beloofd heeft aan zijn of haar supporters/fans.


1.3.2Garandeert RisingTrack de realisatie van het project? +

Neen. De verantwoordelijkheid om het project te realiseren, waarvoor er geld werd opgehaald, blijft bij de projecthouder of Riser. In het geval dat bepaalde factoren, persoonlijk of extern, de realisatie van het project zouden belemmeren, vertragen, of wijzigen, moet de Riser zijn supporters/fans hierover verwittigen.


1.3.3Wie zorgt er voor de uitzending van de beloningen?+

Een projecthouder of Riser kan beloningen aanbieden in ruil voor een gift. De Riser is verantwoordelijk voor het versturen van de beloningen die hij of zij heeft beloofd en voor het vervangen of de terugbetaling indien hij of zij niet in staat is om wat beloofd werd te leveren.


2Deel 2 : Projecthouders/Risers


2.1Wie kan een campagne opstarten?+

RisingTrack is een crowdfunding platform specifiek gericht op sportprojecten.

RisingTrack is een crowdfunding platform specifiek gericht op sportprojecten.


2.2Welke soorten campagnes kunnen gecreëerd worden? +

RisingTrack verwelkomt alle projecten die met sport te maken hebben, bijv. de aankoop van een nieuwe uitrusting, de financiering van een training stage in het buitenland, de financiering van een nieuw sportgebouw, een dieetadvies, mental coaching, enz.

Projecten voor extreme sporten, innovatie en solidariteit zijn eveneens welkom op RisingTrack.


2.3Hoe kan men het financieel doel bepalen?+

Het financieel doel van een campagne moet realistisch zijn en moet dus rekening houden met het doel, de bestaande hoeveelheid supporters en de beloningen die men wil aanbieden. Het is ten zeerste aanbevolen om zo gedetailleerd mogelijk de verschillende kosten aan te geven die via de campagne gefinancierd zullen worden.

RisingTrack begeleidt de projecthouder zoveel mogelijk bij het opstellen van zijn campagne en kan hem advies geven bij het bepalen van het financieel doel.

Het minimumbedrag qua financieel doel bedraagt 1.000€. Er is geen maximumbedrag.


2.4Kan ik meer geld ophalen dan wat ik voorspeld had?+

Natuurlijk. Het opgehaald bedrag kan groter zijn dan het financieel doel dat de Riser had voorspeld.


2.5Hoe lang duurt een campagne? +

Een campagne duurt tussen minimum 30 en maximum 45 dagen.

Onderzoek heeft statistisch bewezen dat korte campagnes meer succes hebben. Korte campagnes geven namelijk meer vertrouwen. De projecthouders of Risers kunnen een duidelijke communicatiestrategie opstellen en de supporters voelen zich meer betrokken bij het project.

RisingTrack heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden en op eender welk moment de resterende looptijd van om het eender welke campagne te wijzigen.


2.6Ben ik verplicht om beloningen aan te bieden aan mijn Trackers?+

Een projecthouder of Riser is niet verplicht om beloningen aan te bieden. Toch, het is ten zeerste aanbevolen om dit te doen om zo een band te kunnen scheppen met de supporters. Hiermee beantwoorden de beloningen aan de waarden (“Delen en Gemeenschap”) die RisingTrack vertegenwoordigt.


2.7Welke soorten beloningen mag ik aanbieden?+

Een projecthouder of Riser kiest zelf welke soorten beloningen hij wil aanbieden. Bijv. een tweet om te bedanken, een getekende t-shirt, een persoonlijke training, enz. Hij mag zeer vindingrijke beloningen voorzien. RisingTrack raadt aan om beloningen te bedenken die een uitwisseling of een ontmoeting creëren tussen de Riser en zijn supporters.

Het aantal beloningen is niet beperkt. RisingTrack raadt wel aan om tussen 5 en 10 beloningen te voorzien.


2.8Ben ik verplicht om een video te doen voor mijn campagne?+

Het is niet verplicht om een video te maken voor zijn of haar campagne.

Sport brengt heel wat emoties met zich mee. Om die reden is het ten zeerste aanbevolen om een video toe te voegen aan de beschrijving van de campagne om zo zijn emoties te kunnen delen met zijn supporters.

Daarnaast verhoogt een video ook de kansen op succes van een campagne.


2.9Moet mijn campagne eerst aanvaard worden?+

Inderdaad. De campagne wordt eerst geanalyseerd door RisingTrack vooraleer ze op de website kan starten. RisingTrack onderzoekt zo de kwaliteit van de beschrijving, de geldigheid van het financieel doel, de identiteit van de projecthouder, en het ethisch karakter van de campagne.


2.10Mag ik mijn campagne nog wijzigen eens deze gestart is?+

Neen. Eens de campagne aanvaard wordt door RisingTrack kan de projecthouder zijn campagne niet meer wijzigen.

Zolang de campagne niet officieel voorgelegd is aan RisingTrack kan de projecthouder of Riser deze steeds wijzigen en bewaren. Eens voorgelegd, kan RisingTrack bijkomende informatie of wijzigingen vragen.

Indien de Riser zijn campagne wil actualiseren met bijvoorbeeld zijn laatste prestaties, zal hij dit moeten doen via zijn sociale media, die automatisch opgenomen worden op zijn persoonlijke RisingTrack-pagina.

2.11Welke soorten foto’s moet ik gebruiken?+

De profiel- en achtergrond foto’s zijn belangrijke onderdelen van een campagne. Ze bepalen grotendeels het succes ervan. RisingTrack eist een minimale kwaliteit voor deze foto’s en raadt elke Riser aan om sportfoto’s te kiezen die hun project vertegenwoordigen.


2.12Hoe kan ik met mijn Trackers communiceren tijdens mijn campagne?+

De communicatie tussen een projecthouder of Riser en zijn supporters is een belangrijke waarde voor RisingTrack. Dit kan via de sociale media (via #risingtrack), die automatisch opgenomen worden op de persoonlijke RisingTrack-pagina van elke Riser.

Het is ten zeerste aanbevolen om zijn supporters zo veel mogelijk op de hoogte te houden van zijn prestaties, zowel tijdens als na de crowdfunding campagne.


2.13Wanneer zal ik mijn fondsen krijgen?+

De opgehaalde fondsen zullen binnen de 15 dagen na het einde van de campagne op de bankrekening van de projecthouder of Riser worden overgeschreven.


2.14Wat gebeurt er als ik het financieel doel van mijn campagne niet haal?+

Zelfs als de projecthouder of Riser zijn financieel doel niet haalt, krijgt hij het opgehaalde bedrag.

RisingTrack wil de sporters helpen en is van mening dat elke hulp het verschil maakt. RisingTrack is ervan overtuigd dat de sporters alles zullen doen om het ontbrekende geld op een andere manier op te halen zodat ze hun project toch kunnen verwezenlijken.

Om de Riser aan te moedigen een realistisch financieel doel te stellen, neemt RisingTrack een commissie van 14% (exclusief BTW) op het opgehaald bedrag als dit minder dan 75% is van het financieel doel. RisingTrack neemt een commissie van 10% (exclusief BTW) op het opgehaald bedrag als dit minstens 75% is van het financieel doel.


2.15Wat gebeurt er als ik mij kwets en ik niet kan deelnemen aan het evenement waarvoor ik fondsen heb opgehaald?+

Blessures zijn een vast onderdeel van de sport. Als een projecthouder of Riser zijn project niet kan realiseren omwille van een blessure, belooft de Riser, eens hersteld, om de fondsen te gebruiken voor een gelijkaardig sportproject. RisingTrack vraagt de Riser om bij een blessure zijn of haar supporters/fans op de hoogte te stellen van de situatie en de evolutie ervan.


2.16Kan ik een campagne die lopende is, annuleren?+

Neen. Als een projecthouder of Riser een campagne opstart, moet hij deze tot op het einde ondersteunen.


3Deel 3: Supporters


3.1Hoe kan ik zeker zijn van de identiteit van een projecthouder/Riser? +

RisingTrack vraagt een recto-verso kopie van de identiteitskaart van elke projecthouder of Riser. RisingTrack controleert de identiteit en de bankgegevens van elke projecthouder.


3.2Waarom zou ik een sporter steunen? +

Als een supporter een donatie doet aan een campagne, steunt hij op directe wijze een bepaalde sporter/projecthouder. Deze steun helpt de sporter om zijn sportieve doelstellingen en dromen te verwezenlijken. De supporter brengt ook een morele steun en vormt een bron van motivatie voor de sporter. De supporter is op die manier niet enkel een toeschouwer, maar wordt direct betrokken bij de evolutie van de sporter.


3.3Welk zijn de mogelijke betalingsmethoden? +

De betalingen op RisingTrack gebeuren via bankkaart. Volgende betalingsmethoden worden aanvaard: VISA, Maestro, Bancontact/Mistercash en MasterCard.


3.4Is mijn betaling verzekerd? +

De betalingen worden volledig verzekerd door MangoPay, gespecialiseerd in crowdfunding. Indien een supporter een campagne wil steunen, dient hij zijn bankgegevens in te geven zoals dat het geval is voor eender welk andere online betaling. RisingTrack heeft op geen enkel moment toegang tot de bankgegevens van de supporters en deze worden ook niet bewaard bij de transactie of bijgehouden voor verdere marketing- of commerciële doeleinden


3.5Word ik terugbetaald als de campagne het financieel doel niet behaalt? +

Neen. Zelfs als het financieel doel niet bereikt is, worden alle verzamelde fondsen overgedragen aan de projecthouder of Riser. Als een supporter een project steunt, herkent hij of zij een gift te doen en weet hij of zij dat deze aan de Riser zal gedoneerd worden.


3.6Kan ik een terugbetaling opvragen? +

Neen, behalve in extreme gevallen. In een dergelijk geval kan degene die een gift deed een mail sturen naar hello@risingtrack.com. Elke aanvraag zal zorgvuldig geanalyseerd en behandeld worden.

3.7Kan ik anoniem steunen? +

Inderdaad. Op het moment van betaling kan een supporter kiezen om anoniem te blijven.


3.8Kan ik verschillende projecten tegelijkertijd steunen? +

Natuurlijk. Een supporter/fan kan zoveel projecten als hij wil tegelijkertijd steunen.


3.9Wat moet ik doen als ik mijn beloning niet heb gekregen? +

Een projecthouder of Riser kan beloningen aanbieden in ruil voor de donatie. De projecthouder is verantwoordelijk voor het versturen van de beloningen die hij of zij heeft beloofd en voor de vervanging of terugbetaling aan de supporters indien hij of zij niet in staat is te leveren wat beloofd werd.

Indien een supporter zijn beloning niet heeft gekregen, kan hij de Riser rechtstreeks aanspreken via zijn social media of hij kan een mail sturen naar hello@risingtrack.com zodat RisingTrack hem in contact kan zetten met de Riser.


3.10Kan ik als onderneming een campagne sponsoren? +

Voor een eventuele sponsoring, kan men contact opnemen met RisingTrack via hello@risingtrack.com