Ju -Jitsu

World games is our goal

Ian Lodens

Every successful athlete needs a good coach.

435 / 3000 €

TrackFinished

10  Trackers

Make a donation

5€  and more

Thank you on social media!

25€  and more

• Big thank you on social media
• Signed photo from us

50€  and more

• Big thank you on social media
• Signed photo from us (in a Frame)
• Answer to a question on e-mail

75€  and more

• Big thank you on social media
• Signed Ju-Jitsu Belt we used in competition
• Answer to 3 questions on e-mail

100€  and more

• Meet and greet
• Signed t-shirt from us
• Demonstration in your club

250€  and more

• Come to a competition to see us + meet&greet afterwards (explanation competition)
• Signed t-shirt from us
• Demonstration in your club

500€  and more

• BE OUR SPONSOR
• We'll put the logo of your company on our t-shirts/bagage
• Demonstration in your club
• Let us give a lesson (1.30hrs) in your club

Every successful athlete needs a good coach.

(ENGLISH AT THE BOTTOM)

Wij zijn Ryan (16) en Ian (18) Lodens. We wonen te Knokke-Heist en we beoefenen beiden Ju-Jitsu in Ippon Zwijndrecht. In 2007 startten we onze eerste Ju-Jitsu competities, toen nog in het Fighting System. Enkele jaren later zijn we gestart met het Duo-System om eens iets nieuws te proberen. Duo-System is dan ook wel vrij verschillend.

Duo System is een discipline waar 2 ju-jitsukas van hetzelfde team/land verschillende zelfverdedegingstechnieken voortonen in 4 reeksen van 5 oefeningen waarbij de matscheidsrechter 3 oefeningen DOOR ELKAAR per reeks vraagt met een voorgaande aanval zoals: grijpen, omstrengelen/wurgen, slaan/trappen en een gewapende (mes/stok) aanval. Er zijn 3 wedstrijdcategorieën: mannen, vrouwen, gemengd, en de athleten worden beoordeeld op snelheid, efficiëntie, controle en realisme. Het is ongetwijfeld de meest spectaculaire vorm in Ju-Jitsu competitie en het vereist een zeer technische voorbereiding, synchronisatie en kwaliteiten van de atleten. De punten worden gegeven van 0 tot 10 (0,5 punten interval) door 5 juryleden. 3 ervan worden opgeteld aangezien het hoogste en laagste afvalt.

Wij 2 vormen samen een team: Duo Men Junioren (onder 21 jaar), maar we beoefenen dit ook met een vrouwelijke partner:
- Ryan & Marion Decrop (16): Duo Mixed Aspiranten (onder 18 jaar)
- Ian & Charis Gravensteyn (19): Duo Mixed Senioren (+2 1jaar)

Omdat we 1-2 keer (en soms wel 3x) naar onze club moeten rijden dat iets verder dan 1 uur ligt, is vrij zwaar en moeilijk te combineren met ons schoolwerk. Soms moeten we tot in de late nacht leren om het klaar te krijgen. Maar deze sport is onze passie en we zouden er alles voor doen om onze doelen te volbrengen.

Sinds we gestart zijn met Ju-Jitsu werden we beiden al zo’n 15 keer belgisch kampioen in Duo en Fighting, beiden 2 keer wereldkampioen, beiden europees kampioen,…
Ons volgend doel is om opnieuw wereldkampioen te worden en ons uiteindelijk in 2021 voor de World Games (Olympische Spelen voor niet-olympische sporten) te kunnen selecteren. Ian en Charis hebben het geluk zich voor 2017 te kunnen kwalificeren, als zij twee een podium op het WK binnenkort halen.

We beoefenen ook karate, wat een goede combinatie met onze Ju-Jitsu is. Dit doen we ook in competitie en momenteel zijn we zowel meerdere malen regionaal, vlaams en belgisch kampioen geworden in onze leeftijdscategorie.

Met deze campagne hopen we om jullie support te krijgen. We zullen zeer vereerd zijn als jullie ons een handje helpen met onze lange autoritten, internationale competities, trainingskampen,… aangezien het soms onbetaalbaar is en we het echt wel kunnen gebruiken.

Helaas is Ju-Jitsu niet zo gekend in de sportwereld, maar wij kunnen u verzekeren dat als u een wedstrijd van ons bijwoont, dat je verrast zal zijn hoe de Martial Arts op deze manier wordt getoond.

Als jullie ons willen ondersteunen, dan zijn jullie meer dan welkom om met deze crowdfunding te helpen. We zouden jullie ook graag uitnodigen op onze sociale media(Facebook, instagram) zodat we jullie meer kunnen informeren over onze wedstrijden, trainingen,….

Danku allemaal voor jullie ondersteuning!

------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH
We are Ryan (16) and Ian (18) Lodens. We're from Knokke-Heist and we both practice Ju-Jitsu at Ippon Zwijndrecht. In 2007 we started our first Ju-Jitsu competitions, then it was in the Fighting-System. A few years later we started the Duo-System to learn something new. Duo-System is very different.

The Duo System is a discipline in which a pair of ju-jitsukas from the same team show possible self-defense techniques against a series of 12 attacks, randomly called by the mat referee to cover the following scenarios: grip attack (or strangulation), embrace attack (or necklock), hit attack (punch or kick) and armed attack (stick or knife). It has 3 competition categories: men, women or mixed, and the athletes are judged for their speed, accuracy, control and realism. It is arguably the most spectacular form of ju-jitsu competition and it requires great technical preparation, synchronism and elevated athletic qualities. The scores are given from 0 to 10 (1/2 number interval) by five judges. Three scores get counted cause highest and the lowest scores are taken away to avoid mistakes.

We form together a team Duo Men Juniors (under 21yrs), but we also mix together with a female competitor:
- Ryan & Marion Decrop (16): Duo Mixed Aspirants (under 18 years)
-Ian & Charis Gravensteyn (19): Duo Mixed Seniors (above 21 years)

As we need to drive 1-2 times (sometimes 3x) to our club that is a little more than 1 hour driving, it's very hard to combine this with our school work. Sometimes we have to learn late at night to get our school work done. But this sport is our passion and we would do anything to achieve our goals.

Since we started Ju-Jitsu we have been both 15 times national champion in Duo or Fighting, both 2 times worldchampion Duo, both European Champion Duo,...
Our next goal is to achieve again gold at the worldchampionships and to get selected in 2021 for the World Games (Olympic Games for non-olympic sports). Ian and Charis have a lot of luck as they can select them for the World Games 2017, IF they can achieve a podium place at the WC soon.

We also practice karate, that is a good combination with our Ju-Jitsu. This we do also in competition and since now we have been several times regional, flemish and national champion in our age category.

With this campaign we hope to have some support of you guys. We would be very honoured if you could support us for our driving(gasoline), international competitions, trainingcamps,... because it’s sometimes very expensive and we could really use your help

Unlucky Ju-Jitsu isn't a very well known sport, but we can asure you that if you could watch a championship, you'll be surprised how nicely Martial Arts are shown in here.
If you want to support us, you're very welcome to help us with this crowdfunding. We would also love to invite you to our social media(Facebook, Instagram), so we can inform you with our competitions, trainings,...

Thank you all for your support!

Ian Lodens

About the riser

1998/06/05 years old

Knokke-Heist, Belgium

Social Networks

Curriculum Vitae
Both 15x Belgian Champion (in different categories)

2013:
- 3th at the World Championships in Bucharest (ROU) [Ian&Charis]

2014:
-1st at German Open in Gelsenkirchen (GER) [Ian&Charis]
-2nd at German Open in Gelsenkirchen (Ger) [Ryan&Marion]
-2nd at German Open in Gelsenkirchen (Ger) [Ian&Ryan]
-1st at the European Championships in Lund (SWE) [Ian&Charis]

2015:
-1st at German Open in Gelsenkirchen (Ger) [Ian&Ryan]
-1st at the World Championships in Athens (GRE) [Ian&Charis]
-1st at the World Championships in Athens (GRE) [Ryan&Marion]

2016:
-1st at German Open in Gelsenkirchen (Ger) [Ian&Ryan]
-1st at the European Championships in Gelsenkirchen (GER) [Ryan&Marion]
-WORLD CHAMPION DUO MEN U21 in Madrid (SPA) [Ian&Ryan]


Also medal winners in other national/international competitions! (The Netherlands, Germany, France, Austria, Italy, Cyprus,...)

21.11.2016

Bert De Brabandere

Nice Tracker
20.11.2016

Werner De Voogt

Nice Tracker
29.10.2016

Hans De Gent

Super Tracker
24.10.2016

Stephanie Van daele

Nice Tracker
19.10.2016

Noel Garcy

Nice Tracker
19.10.2016

Thelma and Raquel of Filbelge Filbelge Titres Service, Bahay Kubo and Tindahan

Super Tracker
18.10.2016

Yvette Verwilst

Nice Tracker
17.10.2016

Angélique Van Daele

Nice Tracker
17.10.2016

Sophie Van Biervliet

Nice Tracker
17.10.2016

Gerda Masureel

Nice Tracker